Member of the Supervisory Board

Wakker Dier
Amsterdam, The Netherlands
Full time Staff

Wakker Dier strijdt voor een dierwaardig leven voor alle dieren in de vee-industrie. Alert 
optreden en onophoudelijke inzet maken ons gehoord en gevreesd binnen de voedingsindustrie. 
Daarom brengen onze acties een fundamentele verandering teweeg. Zo zijn het legbatterij-ei 
en de plofkip uit vrijwel alle Nederlandse supermarkten verdwenen. 
Maar we rusten niet tot alle dieren in de Nederlandse veehouderij met respect worden behandeld. 
We zijn trots op onze professionele organisatie, waarbij alles draait om het behalen van concrete resultaten voor de dieren. Ter versterking van ons team zoekt Wakker Dier een: 

LID VAN RAAD VAN TOEZICHT  (ONBEZOLDIGD)

De raad van toezicht adviseert het bestuur en houdt actief toezicht op de algemene gang 
van zaken, waaronder in het bijzonder:

 • De voortgang op het behalen van het doel;
 • De strategievorming en uitvoering;
 • Effectieve risicobeheersing;
 • Goed functioneren van de organisatie op basis van statuten en reglementen. 

U neemt jaarlijks deel aan vier tot zes vergaderingen in de avonduren en bereidt deze ook voor. Daarnaast adviseert u het bestuur op ad-hoc basis en houdt u zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen.
De werkwijze van de raad van toezicht kenmerkt zich door teamgeest, rolvastheid, een positief kritische instelling en wederzijds vertrouwen tussen de raad en het bestuur. De benoeming is voor een periode van drie jaar. U kunt maximaal tweemaal worden herbenoemd.

Uw profiel:

 • U onderschrijft het doel en de werkwijze van de stichting; ook met uw eigen consumptiepatroon.
 • U heeft ruime bestuurlijke, leidinggevende of toezichthoudende ervaring (directie/senior management).
 • U scoort hoog op de volgende competenties: Visie, integriteit, externe oriëntatie, collegialiteit, vakkundigheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • U bent deskundig in en gezaghebbend op één van de volgende vakgebieden:
  • Retail, bij voorkeur food of andere fast movers;
  • Landelijke journalistiek;
  • Non profit fondsenwerving;
  • Consumentenmarketing en reclame;
  • Wetenschappelijk m.b.t. dierenwelzijn;
  • Communicatie / Public Relations.

Vanwege de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar een nieuw lid met een achtergrond in retail.

Wakker Dier biedt:

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een beter leven voor de dieren in de vee-industrie.
 • Betrokkenheid bij een gezaghebbende en zeer succesvolle campagneorganisatie.
 • Stimulerende en uitdagende interactie met een hecht en hoogopgeleid team.
 • Geen bezoldiging, wel (collegiale) trainingen en coaching ter verdieping van de functie.

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk op 26 maart 2018 via wakkerdier@sustainabilityworks.nl.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met Annelies Pijnenburg van Sustainability Works. Mobiel: 06 466 80 191 of via email annelies.pijnenburg@sustainabilityworks.nl

Closing date: 
26th March 2018